Köp fiskekort –> https://www.ifiske.se/fiske-husby-hedemora-fvof.htm

 

Fiskekort och regler

För fiske erfordras medfört giltigt fiskekort att på anfordran visas upp för fisketillsynsman.

 

För hela området:

Ungdomar har fritt krok- och sportfiske till fyllda 18 år.

 

För hela området (Utom Brunnsjön och Hönsan) gäller följande regler:

Maxfångst av Gös 2 per dag.
Gösar med längdmått under 45 cm och över 70 cm återutsätts.
Gäddor längre än 80 cm återutsätts.

Max 2 spön per kort och person.
Huggkrok är ej tillåtet.

Angling mot Gädda med traditionell krok 15 don.
Ismete med trekrok 5 spön.

Maxfångst av Öring 3 per dag med minimilängd 40 cm.

 

För Brunnsjön gäller följande regler:

Maxfångst av Gös 1 per dag.
Gösar med längdmått under 45 cm och över 70 cm återutsätts.
Gäddor återutsätts.

Max 2 spön per kort och person.
Huggkrok är ej tillåtet.

I Brunnsjön tillåts inte angling, Ismete eller fiske med fasta redskap.


Fiskeförbud i Amungen

Gäller hela sjön inklusive utlopp som markeras med skyltar, 1 Maj tom 24 Juni.

 

Fiskeförbud i Brunnsjön

Totalt fiskeförbud under 1 Maj tom 15 Maj, markeras med skyltar.

 

Fiskeförbud i Flinesjön

Totalt fiskeförbud under 1 Maj tom 24 Juni.

 

 Stadssjön Hönsan

I sjön Hönsan råder Catch’n release på rovfiskar Gädda, Gös och Abborre, Inget fiskekort krävs i Hönsan, dvs gratis fiske.

 

För fisketävlingar gäller

Tillstånd för fisketävlingar utfärdas endast av föreningens ordförande, Johan Backlin, som också utfärdar tillståndsbeviset.

 

Kräftfiske

Kräftfiske tillåtet från 1:a Augusti–30:e September för fastighetsägare med fiskerätt. Endast fiske inom eget skifteslag (fastighet) vid enskilt fiske.

Inga kräftburar får ligga i mellan kl.10.00-17.00

Max 15 st burar/fiskerättsbevis.

Fiskerättsbevis finns att lösa hos:

Patrik Arvidsson Fäggeby 073-8317892

Johan Backlin Kloster 070-3387878

Bengt Johansson Jönvik 070-3734180

Redskap skall vara tydligt utmärkta med bojar och märkta med fastighetsnummer, namn och telefonnummer.

Redskap som ej är markerade och märkta enligt reglerna tas i beslag av Tillsynsmännen