Köp fiskekort –> https://www.ifiske.se/fiske-husby-hedemora-fvof.htm

 

Fiskekort och regler

För fiske erfordras medfört giltigt fiskekort att på anfordran visas upp för fisketillsynsman.

 

För hela området gäller följande regler:

Max 2 spön per kort och person.

Ungdomar har fritt krok- och sportfiske till fyllda 18 år.

Huggkrok är ej tillåtet.

Maxfångst av gös, 2 per dag.

Gösar med längdmått under 45 cm och över 70 cm återutsätts.

Gäddor längre än 80 cm återutsätts.

Maxfångst av Öring 3 per dag, minilängd 40 cm.

Angling med traditionell krok 15st don, Ismete med trekrok 5 spön.

 

Stadssjöarna Brunnsjön och Hönsan

I sjön Hönsan, i centrala Hedemora, är allt sportfiske gratis. Inget fiskekort krävs.

I Brunnsjön och Hönsan råder catch n’ release på rovfiskar Gös, Gädda och Abborre. Detta innebär att fångade fiskar skall återutsättas.

I Brunnsjön och Hönsan tillåts heller inte isfiske i form av angling eller ismete.

 

Fiskeförbudet i Amungen, Brunnsjön och flinsjön

Gäller hela sjöarna inklusive utlopp som markeras med skyltar.

Amungen 1/5-24/6

Flinsjön 1/5-24/6

Brunnsjön: 1/5-15/5.

 

För fisketävlingar gäller

Tillstånd för fisketävlingar utfärdas endast av föreningens ordförande,Johan Backlin, som också utfärdar tillståndsbeviset.

 

Kräftfiske

Kräftfiske tillåtet från 1:a Augusti–30:e September för fastighetsägare med fiskerätt. Endast fiske inom eget skifteslag (fastighet) vid enskilt fiske.

Inga kräftburar får ligga i mellan kl.10.00-17.00

Max 15 st burar/fiskerättsbevis.

Fiskerättsbevis finns att lösa hos:

Karl-Erik Hag Myckelby 070-3466181

Åke Johansson Vikarbyn 070-6870938

Johan Backlin Kloster 070-3387878

Bengt Johansson Jönvik 070-3734180

Redskap skall vara tydligt utmärkta med bojar och märkta med fastighetsnummer, namn och telefonnummer.

Redskap som ej är markerade och märkta enligt reglerna tas i beslag av Tillsynsmännen