Fiskevårdsplan

H-H FVOF har med hjälp av Kalle Hedin vid NeDa och vattenvårdskonsulent Böril Jonsson tagit fram en fiskevårdsplan för FVO:et. Fiskevårdsplanen ger en god presentation av de vatten som ingår i området och de arter som finns representerade. Fiskevårdsplanen är det styrande dokument efter vilket vi jobbar för ett hållbart fritidsfiske. Provfiskning Utöver fiskevårdplanen som grund i arbetet för ett hållbart fritidsfiske, utförs återkommande provfiskningar i sjöar inom området. Till hjälp med dessa provfiskningar har vi vattenvårdskonsulent Böril Jonsson.