Välkommen till Husby-Hedemora fiskevårdsområdesförening!

Husby-Hedemora fiskevårdsområde har inom sina gränser 35km av Dalälven samt ett 50-tal större och mindre sjöar i direkt anslutning till älven eller uppe i skogarna. I området ingår Hovranområdet, som har sitt namn av sjön Hovran.

Fiskekarta

Årsmötet närmar sig och stadgarna ska revideras

Länk till PDF –>  Reviderade stadgar HHFVO

Förslagna lydelser är i svart och rött där rött är konkreta förändringar. Gamla lydelsen med egna kommentarer från Thomas Lennartsson Svenska fiskevattenägareförbundet i vissa fall finns med för de relevanta paragraferna i blå text.