Välkommen till Husby-Hedemora fiskevårdsområdesförening!

Husby-Hedemora fiskevårdsområde har inom sina gränser 35km av Dalälven samt ett 50-tal större och mindre sjöar i direkt anslutning till älven eller uppe i skogarna. I området ingår Hovranområdet, som har sitt namn av sjön Hovran.

Fiskekarta

Årsmöte 2024