Att fiska från båt

Att färdas med båt på älven kan vara lite svårt. Djup från 8 meter kan snabbt förändras till bara 50cm på någon meter, som följd av strömmar och älvens framfart. Kvar finns också vissa lämningar i form av länsfästen och s.k. ”sjunkare” från den flottning av timmer som skett här en gång i tiden. Från Grådöhamn finns sedan ett tag en farled prickad både söderut, mot Avesta och norrut mot Husby. Denna prickning kan vara svår att se och är lite illa medfaren då isen går hårt åt märkena. Inför varje båtsäsong genomför därför SDBK (www.sdbk.org) en tilläggs markering i form av röda och gröna märken som markerar farleden,. Till detta kommer gula märken som markerar grynnor eller ”sjunkare” men se upp långt ifrån allt är uppmärkt. Med hjälp av denna farled underlättas förflyttningen med båt på älven. Sedan måste man givetvis söka sig utanför farleden till vikar, grynnor och djuphål För att söka sig sina fiskeställen. Vid båtåkning på älven bör hastighetsgränsen på 7knop genom Hovranområdet samt det utbredda fågellivet i området respekteras och visas hänsyn.